Regulamin - Wysyłając do nas formularz wyrażasz zgody na:

1) Zgoda na przetwarzanie danych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmy świadczące swoje usługi pod marką MAGIC DAY Ilona Jabłońska. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, oraz iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne wniesienie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przesłania formularza.

2) Zgoda na marketing: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmy świadczące swoje usługi pod marką MAGIC DAY Ilona Jabłońska, w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowej. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, oraz iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne wniesienie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

3) Na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez MAGIC DAY Ilona Jabłońska z siedzibą w Miłomłynie, w tym w celu obsługi umów (realizacji transakcji).

4) Na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez MAGIC DAY Ilona Jabłońska z siedzibą w Miłomłynie, w tym w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

5) Na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez MAGIC DAY Ilona Jabłońska z siedzibą w Miłomłynie, w tym w celu w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od MAGIC DAY Ilona Jabłońska z siedzibą w Miłomłynie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MAGIC DAY Ilona Jabłońska.

6) Na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wyżej wymienione, przez MAGIC DAY Ilona Jabłońska z siedzibą w Miłomłynie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.

7) Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
a) administratorem moich danych osobowych jest MAGIC DAY Ilona Jabłońska, Cicha1, 14-140 Miłomłyn, kontakt@magicdayij.pl,
b) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
c) dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji procesów handlowych i marketingowych, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia,
d) w każdym czasie mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
e) zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pomocą adresu e-mail: kontakt@magicdayij.pl
f) wycofanie / modyfikacja przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.
8) Oświadczam, że mam ukończone 16 lat.